TOM, DIRK & HARRY

Blijspel in twee bedrijven van Ray Cooney, onder regie van Wim Parrez

Korte inhoud: 

Tom en Linda zijn in opperste staat van paraatheid: vandaag krijgen zij immers het ultiem bezoek van Mevr. Potter die komt controleren of hun huis en leefwereld de adoptie van een lang verwacht kindje wel toelaat.

De beide broers van Tom, Dirk en Harry willen op hun eigen manier een steentje bijdragen om alle twijfels over de slaagkansen van de adoptie te doen verdwijnen. Maar of het smokkelen van grote hoeveelheden sigaretten en cognac en het begraven van verschillende onderdelen van een lijk “dat helemaal dood is” ten huize Tom en Linda daartoe de meest aangewezen manier van werken is, valt sterk te betwijfelen…

Wanneer tot overmaat van spreekwoordelijke (k)ramp blijkt dat met de Kosovaarse Andreas en diens lieftallige kleindochter Katerina twee illegale vluchtelingen samen met het gesmokkelde rook- en drinkgerief in huis gehaald zijn, zal er heel wat improvisatie aan te pas komen om de twee wijkagenten om de tuin te leiden.

Ah ja, van de tuin gesproken … daar kunnen wij maar beter wegblijven, want daar staat ook één en ander te gebeuren dat het daglicht beter niet ziet.

Alsof de problemen nog niet groot genoeg zijn blijken de illegale vluchtelingen ook nog eens gezocht te worden door een vrouwelijk opperhoofd van de Oost-Europese maffia, de genaamde Boriska.

Of Tom en Linda in die omstandigheden er toch nog in slagen om de adoptie tot een goed eind te brengen kan u vanavond in “levende lijve” vaststellen.

PS: Andreas en Katerina spreken echt Kosovaars, enfin daar gaan wij toch van uit. Ze zijn daarom iets minder begrijpbaar maar geen nood, Dirk zorgt wel voor de gepaste vertaling.

Acteurs: 

Tom, de grote broer en toekomstige adoptiepapa, althans dat denkt hij toch: Jan De Brauwer
Linda, de perfectie nastrevende toekomstige adoptiemama, althans dat vermoedt zij toch: Anja De Clercq
Dirk, de kleine broer van Tom, meertalig specialist in allerlei smokkelgerief: Bruno Fransen
Harry, de medium broer van Tom, eentalig specialist in versneden overleden mensenvlees: Piet François
Andreas, Kosovaarse illegale opa, specialist in trompetten en lampetten: Albert De Geyter
Katerina, al even illegale kleindochter van Andreas, specialiste in Kosovaarse vaardigheden: Vera Malfroy
Twee wijkagenten, canapébenoemde specialisten in het doen van regelmatige vaststellingen van onregelmatigheden: Geert Timmermans en Ingrid Van Kerckhove
Mevr. Potter, controleur van het adoptiebureau, regelmatig specialiste in het vaststellen van ongeregeldheden bij adoptieaanvragen: Hilde Vercauteren
Boriska, Oost-Europese maffiadame, specialiste in het invoeren (tegen betaling) van illegaal levend mensenvlees: Freia Jaspaert

Speeldata: 

Zaterdag 6 december 2008 om 20 uuur
Zondag 7 december 2008 om 18 uuur
Vrijdag 12 december 2008 om 20 uuur
Zaterdag 13 december 2008 om 20 uuur

Achter de schermen: 

Tekstondersteuning
Martine Moerenhout

Belichting & muziek
Geert De Kegel, Bart De Geyter, Wim Parrez, Frank Janssens, Nele De Moor & Freddy De Pauw

Grime
Linda Van De Putte & team

Decor
Peter Osselaer, Dirk Dullaers, Daniël Beurms, Albert De Geyter & Hilde Vercauteren