BOTER BIJ DE VIS

Blijspel in 2 bedrijven van Michael Cooney, onder regie van Wim Parrez

Korte inhoud: 

Eric De Swaef is sinds twee jaar zijn werk kwijt bij Electrabel, maar weet dit al even lang aan Linda, zijn echtgenote, op even wonderbaarlijke als inventieve wijze verborgen te houden. Dank zij het opstrijken van allerlei voor de hand en minder voor de hand liggende sociale bijdragen weet hij “zaad in het bakje te brengen” waardoor Linda vanzelfsprekend geen argwaan heeft.

Eric heeft hierbij wel de logistieke steun nodig van nonkel George en van een aantal fictieve en minder fictieve figuren uit zijn directe omgeving die niet noodzakelijk op de hoogte zijn van het sociaal complot waarin zij betrokken werden.

Eén van die figuren is Herman Van Boven, huurder van het appartement van de De Swaefs. Herman heeft net nu wat last van de gezondheid. Dit op amper drie dagen voor zijn huwelijk met Brenda Van Beneden, die hij een luttele drie maanden daarvoor heeft leren kennen.

De onverwachte komst van Mr. Engels, een inspecteur van de Dienst Sociale Zekerheid, dreigt niet alleen een abrupt einde te brengen aan het luilekker leventje van Eric maar ook aan de huwelijksplannen van Herman. Eric moet zich in allerlei bochten wringen om zijn uitgedokterd sociaal opvangnet overeind te houden. Zeker als Mr. Engels, op uitdrukkelijk verzoek van directe chef, Mevr. Coppens, pas het pand mag verlaten nadat alle noodzakelijke handtekeningen geplaatst werden op de bewijsstukken. Blijkt nu dat de personen wiens handtekeningen vereist zijn, niet altijd aanwezig schijnen te zijn. Of toch niet onder hun eigen hoedanigheid …

Wanneer er een “dode valt” (en weer opstaat?) wordt de penarie nog groter door de komst van sociaal assistente Sally Van de Walle, die tot overmaat van ramp de begrafenis wenst te organiseren en hiervoor beroep doet op begrafenisondernemer, Mr. Verdoodt.

Linda De Swaef heeft, na het vinden van een aantal verdachte attributen, andere bekommernissen rond haar hoofd en roept de hulp in van dokter Punt, gespecialiseerd in relatieproblematiek.

Ondertussen is het sociaal opvangnet van Eric eerder een sociaal spinnenweb geworden. Hoe gaat hij zich daar ooit nog kunnen uit bevrijden? En zal de trouw van Herman nog kunnen doorgaan?

Acteurs: 

Eric De Swaef, formidabel vindingrijke gebruiker van het sociale zekerheidsvangnet die sinds meer dan twee jaar zijn werkloze situatie weet te verdoezelen voor zijn lieftallige echtgenote. Maar blijft zijn uitgekiend systeem wel “werken”?: Jan De Brauwer
Linda De Swaef, plichtsbewuste en werkgrage echtgenote van Eric die het beste met hem voorheeft, maar om een of andere reden toch een zekere argwaan koestert.: Anja De Clercq
Herman Van Boven, minder plichtsbewuste huurder van de familie De Swaef die aan de vooravond van zijn huwelijk met Brenda, gewild of niet, nog een belangrijke vriendendienst te leveren heeft aan zijn vriend - althans toch tot op een bepaald ogenblik - Eric.: Piet François
Mr. Engels, weliswaar goedgelovig, maar desalniettemin rechtlijnig inspecteur van het Departement van de Sociale Zekerheid, die de schijnbaar penibele sociale toestand bij Eric eens met eigen ogen komt onderzoeken.: Bruno Fransen
Nonkel George, gepensioneerd maar zeer lucide “nonkelken” van Eric die tevens medeorganisator en dus “partner” is van het sociaal zekerheidsvangnet van Eric.: Albert De Geyter
Sally Van De Walle, medelevend en desgelijks voelend sociaal assistente die bij het vernemen van zoveel onheil omtrent de familie De Swaef haar persoonlijk medeleven komt betuigen.: Hilde Vercauteren
Dokter Punt, door Linda ingeschakelde medisch specialiste die de “psychische” ingesteldheid en geaardheid van Eric eens van naderbij komt bestuderen.: Iris Osselaer
Mr. Verdoodt, gediplomeerd begrafenisondernemer die ten huize De Swaef opduikt. Is er dan een overlijden te noteren misschien?: Garm De Winter
Mevr. Coppens, diensthoofd en rechtstreeks overste van Mr. Engels. Zij duikt in principe alleen op als de werkzaamheden bij haar medewerkers niet vlotten zoals verwacht. Het feit dat ze dus opduikt laat al het beste veronderstellen.: Vera Malfroy
Brenda Van Beneden, verloofde van Herman die zoveel verwacht van het nakende huwelijksfeest. Wie veel verwacht kan soms veel krijgen… maar worden haar “verwachtingen” wel ingelost?: Leona Raman

Speeldata: 

Zaterdag 1 december 2012 om 20 uur
Zondag 2 december 2012 om 18 uur
Vrijdag 7 december 2012 om 20 uur
Zaterdag 8 december 2012 om 20 uur

Achter de schermen: 

Belichting & muziek
Geert De Kegel, Bart De Geyter, Wim Parrez, Frank Janssens, Koen Govaert, Nele De Moor & Thomas De Pauw

Grime
Linda Van De Putte & Ruth De Backer

Tekststeun
Martine Moerenhout

Decor
Peter Osselaer, Daniël Beurms, Albert De Geyter, Bruno Fransen, Wim Parrez, Martin Temmerman, Jan De Brauwer, Fien Osselaer, Vera Malfroy & Koen Govaert